Hvorfor terapi?

Når vi bliver udsat for belastninger, tab og opgivelse i livet, har vi særligt brug for at blive mødt. Her kan terapi hjælpe dig / jer med at sætte fokus på, hvad der skal til for at skabe forandring.

Gennem livet oplever vi alle at stå over for svære udfordringer

 

Stress, skilsmisse, angst, selvkritik, følelse af ensomhed, magtesløshed eller meningsløshed, kan være overvældende følelsesmæssigt og måske har du svært ved at forstå dine egne reaktioner. Her kan det give god mening at bruge terapi.

 

Som terapeut gør jeg mig umage for at være tilstede på en tillidsfuld og anerkendende måde. Det har stor betydning for mig, at vi har en god kontakt og gensidig tillid mellem os.

 

Vi skal tale om det, som er vigtigt for dig. Jeg er ikke ekspert på dit liv, men jeg vil være en nysgerrig samtalepartner, der kan være sammen med dig i dét, som er svært og smertefuldt. I samtalerne vil jeg være med til at skabe sammenhæng og forståelse for den situation du er i og hjælpe med at kaste lys på de reaktioner, du har i processen.

 

Et af målene med terapi er at blive bedre til at tackle og tage ansvar for sit eget liv, udvikle sit fulde potentiale og dermed gå efter det, du ønsker eller drømmer om.

 

Når parforholdet fungerer dårligt

 

Det er forfærdeligt, når vi ikke har det godt med den, vi elsker, selvom vi er villige til at gøre hvad som helst for at vedkommende får det godt. Det kan være svært, fordi man bliver vant til de dårlige mønstre og langsomt mister troen på, at det kan blive bedre. Måske oplever I, at der er for mange skænderier, eller I føler at afstanden mellem jer bliver større.

 

Parterapi kan blandt andet hjælpe jer med at blive bedre til at kommunikere og dermed styrke tilliden i jeres forhold. Jeg vil bl.a. hjælpe jer med bliver klogere på, hvem I er hver for sig, og hvordan I sammen kan håndtere problemer i parforholdet.