Individuel terapi

Individuel terapi er et samtaleforløb, som sammensættes alt efter dine behov. Terapiforløbet består af regelmæssige samtaler i et kort eller længerevarende forløb.

Få hjælp til at navigere i dit liv og tage ansvar for dig selv

 

I fællesskab arbejder vi med de frustrationer, sorger eller udfordringer, der fylder for dig. Du har svarene, min opgave er at stille spørgsmål, der øger din opmærksomhed, så du opdager dig selv og ser nye muligheder.

 

Undervejs i forløbet vil du opnå dybere indsigt i og forståelse for dig selv. Det gælder både din måde at være i relationer på, dine ressourcer og hvordan du håndterer udfordringer. Det hjælper dig til at træffe sundere beslutninger.

Individuel terapi er noget for dig, hvis du oplever:

 

 • Mistrivsel i familien eller på arbejdspladsen
 • Overforbrug/afhængighed
 • Kærestesorg
 • Manglende evne til at sætte grænser
 • Manglende evne til at mærke dig selv
 • En følelse af at være forkert/usikker
 • Præstationsangst
 • Ensomhed
 • Vrede
 • Søvnbesvær
 • Sorg
 • Jalousi
 • Stress
 • Belastning ved at være pårørende til personer med misbrug
 • Belastning ved at være pårørende til personer med psykiske lidelser
 • Lavt selvværd

Hypnoterapi

 

Hypnoterapi kan være en del af et terapiforløb. I hypnosen vil du opleve at være meget afslappet samtidig med, at du er bevidst om, hvor du er er. Det fungerer som en form for indadvendt koncentration, hvilket gør hypnoterapi meget effektfuldt.

 

Hypnoterapi opleves som en indre rejse, hvor du er i kontakt med dine følelser og minder, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med komplekse følelser og problemer. Efterfølgende taler vi sammen om hvad du oplevede under hypnosen.

 

Hypnoterapi kan også hjælpe med at bearbejde vaner, følelser, oplevelser og eventuelle traumer. Derigennem kan man navigere imellem sunde og usunde reaktioner.

Terapi for børn og unge (12-18 år)

 

Mange oplever at få ar på sjælen i sin barndom og ungdom, men får alligevel skabet et godt og stabilt liv. Alligevel oplever nogen at udfordringerne kræver professionel hjælp.

 

Som udgangspunkt er det altid den unge selv, der afgør om udfordringerne kræver terapeutisk bistand. Hvis du som forældre er i tvivl, kan man overveje følgende:

 • Hvor du været bekymret længe?
 • Er den unge god til at håndtere sine udfordringer selv?
 • Får I den tilstrækkelige hjælp?
 • Har den unge givet udtryk for, at de har behov for at tale med en professionel?
 • Hvordan trives den unge generelt i forhold til eks. venner, familierelationer, fritidsaktiviteter, humør, indelukkethed mv.?

 

Hvis du selv er ung, kan du overveje følgende:

 • Hvor længe har du oplevet at være trist/ensom/vred eller lignende?
 • Hvor meget påvirker udfordringerne din hverdag – din skole/uddannelse, fritidsaktiviteter, relationer mv.?
 • Har du brug for at tale med én, der ikke kender dig privat?

 

At arbejde med unge, der oplever livet problematisk, er et af de områder, jeg har størst erfaring med.

Problematikker hos den unge kan være:

 

 • Selvdestruktivitet
 • Indelukkethed
 • Misbrug
 • Identitetsdannelse
 • Problemer med seksualitet
 • Mobning
 • Kærestesorger
 • Problemer med venner/netværk
 • Udfordringer i skolen
 • Lavt selvværd
 • Kriminalitet
 • Ensomhed
 • Stress
 • Vrede