Let's Talk about Sex - fagprofessionel seksualundervisning

Undervisningen vil bære præg af stor faglighed og være personlig uden at blive for personlig.

Undervejs bliver de unge stillet over for følsomme dilemmaer i forhold til køn, krop og kærester, hvor de skal finde frem til meninger, holdninger og gode handlingsmåder.

Den samtykkelov, der trådte i kraft d. 1. januar 2021 betyder, at der retsligt kan være tale om voldtægt, hvis man ikke har tilkendegivet, at man har lyst til sex med den anden. Derfor er det endnu vigtigere end tidligere, at man får talt med hinanden og tilkendegivet over for hinanden, om man har lyst. Det er vigtigt at sætte fokus på, hvordan vi får den snak, for det er ikke altid så enkelt i virkeligheden. Det kan være svært både at mærke sig selv, aflæse hinanden og kunne tilkendegive, at man har lyst til sex.

 

 

Nogle gange synes man måske også, at man selv eller den anden har tilkendegivet noget, som er blevet misforstået. Derudover er det også svært at bevise hvorvidt der har været samtykke. Det vigtigste er, at man, hvis man har været udsat for noget, trygt kan gå til en voksen og fortælle om sine oplevelser og derigennem bearbejde dem – uanset om det kan anmeldes eller ej.

 

 

Når der er alkohol indblandet, sker det ofte, at nogen overskrider en andens grænser seksuelt. Under påvirkning af alkohol kan det være endnu sværere at mærke sine egne og andres grænser, så det der først syntes spændende, viser sig ikke at være godt – hverken for sig selv, den anden eller begge. Både undervejs eller når man bliver ædru.

 

 

Hvordan er det vi får talt om sådanne følsomme emner med hinanden og hvordan kan man øve sig, også at kunne gøre det, hvis man ikke kender hinanden så godt.

Med udgangspunkt i cases vil vi have opmærksomhed på at mærke efter – hvad har jeg lyst til, og hvad har den anden lyst til? Det er vigtigt at sex er dejligt for begge parter.